• سوالات متداول (FAQ) نرم افزار لابراتوار زبان و کامپیوتر چیرو
    • آیا استاد میتواند از حضور و غیاب دانشجویان و تاریخچه آن گزارش داشته باشد؟
بله این امکان در نرم افزار وجود دارد