سوالات متداول سیستم کنفرانس

به هر منبع تغذیه چند میکروفن می توان متصل نمود؟

در مدل ها و برند های مختلف سیستم کنفرانس متفاوت است، بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ میکروفن متغیر است.

آیا می توانیم به سیستم کنفرانس دوربین نیز اضافه نماییم؟

بله، منبع تغذیه تا ۸ دوربین را ساپورت می کند.

آیا سیستم کنفرانس بی سیم هم وجود دارد؟

بله، تکنولوزی های سیستم های بی سیم و با سیم متفاوت است، سیستم کنفرانس بی سیم شامل شارژر، باطری و ریسیور می باشد.

آیا می توانیم دوربین Full HD به سیستم های کنفرانس اضافه کنیم؟

بله، به واسطه یک اینترفیس جانبی تا ۸ دوربین Full HD می توانیم متصل کنیم.

آیا سیستم های کنفرانس قابلیت رای گیری دارند؟

بله، مدل هایی هستند که رای گیری دارند و خروجی و نتیجه رای گیری را می توانیم بصورت نمودار و گراف توسط نرم افزار مخصوص نمایش می دهند.

آیا سیستم های کنفرانس قابلیت ترجمه همزمان دارند؟

بله، سیستم کنفرانس رستمومنت مدل RX3500 دارای ترجمه همزمان است که ۱۶ کاناله می باشد.

آیا امکان اتصال تجهیزات ویدئو کنفرانس به سیستم کنفرانس وجود دارد؟

بله، می توان خروجی صدای منبع سیستم کنفرانس صوتی را به ویدئو کنفرانس بدهیم و همچنین در بعضی از مدل های ویدئو کنفرانس و وب کم های حرفه ای را می توان اتو ترک کرد.

آیا سیستم کنفرانس به صوت جانبی هم نیاز دارد؟

بله، برای کیفیت بهتر صدای سالن بلند گوهای دکوراتیو جانبی مورد نیاز می باشد.