سوالات متداول لابراتوار زبان

بله، امکان گروهبندی در چندین سطح وجود دارد و همچنین امکان اجرا کردن فعالیت های متفاوت برای هر شخص و هر گروه وجود دارد.
آیا امکان گروهبندی و تخصیص منابع برای دانشجویان در این سیستم وجود دارد؟

سیستم های لابراتوار امروزی به یک شبکه کامپیوتری (بی سیم-باسیم) جهت ارتباط نیاز دارند.
آیا در این سیستم احتیاج به شبکه کامپیوتری وجود دارد؟

خیر، محدودیتی در تعداد دانشجویان در لابراتوار آموزشی وجود ندارد.
آیا محدودیت در تعداد دانشجو در یک لابراتوار زبان وجود دارد ؟

بله، نرم افزار های لابراتوار زبان قابلیت بروز رسانی دارند و لایسنس آن مادام العمر می باشد.
آیا نرم افزار های موجود بروزرسانی می شوند و لایسنس آن ها یکساله است؟

بله، قابلیت افزایش لایسنس در هر زمان وجود دارد.
آیا قابلیت افزایش تعداد لایسنس ها و نفرات لابراتوار وجود دارد؟

بله، امکان مکالمات گروهی با وجود یک سرگروه، چند سر گروه و بدون سرگروه وجود دارد.
آیا امکان مکالمات گروهی در نرم افزار لابراتوار زبان وجود دارد؟

بله، امکان تطابق تلفظ جهت آوا شناسی با نرم افزار های تخصصی مخصوص هر زبان (انگلیسی، فارسی، عربی و ..)وجود دارد.
آیا امکان تطابق تلفظ جهت آوا شناسی در لابراتوار زبان وجود دارد؟

بله، امکان آزمون گیری در نرم افزار لابراتوار زبان وجود دارد.
آیا امکان آزمون گیری آنلاین وجود دارد؟