خدمات و پشتیبانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص عقد قرارداد پشتیبانی با شماره 42981-021 داخلی 904 و 999 تماس حاصل فرمایید.

خدمات ارائه شده در قرارداد

ارائه سرویسهای پیشگیرانه ( عیب‌یابی، سرویس ) بصورت دورهای
گردآوری و تهیه شناسنامه تجهیزات موجود
ارائه مشاوره فنی در زمینه تغییرات ، نیازمندی‌های جدید
تهیه دستگاه پشتیبان در صورت نیاز و توافق
بازدید دوره ای و فصلی توسط پیمانکار در بازه های زمانی مشخص
در دسترس بودن پیمانکار به صورت تلفنی، اینترنتی و …
مشاوره توسط پیمانکار جهت رفع مشکل
برطرف کردن مشکل توسط پیمانکار در اسرع وقت