دیتا پروژکتور آموزشی

 

نسل جديد ويدئو پروژکتورهاي آموزشي هيتاچي درحيطه آموزش به يک ابزار ضروري تبديل شده است .
از اهداف بلند مدت هيتاچي درتوليد ويدئو پروژکتور، افزايش کيفيت تصويرو ايجاد قابليتهاي امنيتي مناسب با در نظر گرفتن توان مالي مشتري مي باشد.
نويز کمتر، استفاده آسان و عمر بيشتر دستگاه از ويژگي هاي اين سري ويدئوپروژکتورها ست.

Showing all 3 results