Yealink

در سال های اخیر کمپانی Yealink  با تمرکز بر روی واحد تحقیق و توسعه به یکی از پیشگامان در ارائه راه کارهای ارتباطی تبدیل شده است. کمپانی Yealink با استفاده از سبد متنوع محصولات خود کار را برای مشتریان در خصوص انتخاب راه کارهای Unified Communication  راحت تر کرده است.
پایانه های ویدئو کنفرانس کمپانی Yealink با تنوع کارآمد امکان برقراری ارتباطات ویدئو کنفرانس را به صورت Point – to – Point  و Multipoint  برای کاربران فراهم کرده است.

نمایش یک نتیجه