گجت های هوشمند (Smart Gadget)

به دستگاهی مکانیکی و یا الکترونیکی که با استفاده از خلاقیت و با تفکری نوین ساخته شده باشد گجت می گویند. گجت ها می توانند سخت افزار، نرم افزار و یا ترکیبی از هر دو باشند که برای مصرف کنندگان جدید و هیجان انگیز هستند. به این ایده و محصول خلاقانه ای که در راستای ارائه خدمات هوشمندسازی و همچنین بعنوان یک ابزار برای ساده سازی انجام امور به کار گرفته شود، در اصطلاح گجت هوشمند می گویند.