خدمات و پشتیبانی

نحوه استفاده صحیح دیتا پروژکتور

از خاموش کردن دیتا پروژکتور قبل از خنک شدن لامپ جدا خودداری نمایید. بعد از ثابت شدن چراغ چشمک زن و خاموش شدن فنِ دستگاه میتوانید آن را از برق جدا کنید.
جهت جلوگیری از آسیب لامپ ویدئو پروژکتور، از حرکت دادن آن و تکانهای شدید در حالت روشن اجتناب کنید.
دقت نمایید مسیر عبور هوا از ویدئو پروژکتور مسدود نباشد (فیلتر ورودی هوای سرد و شبکه خروجی هوای گرم). در صورت قرار دادن دستگاه در محفظه، از فاصله آن با بدنه ویدئو پروژکتور مطمئن باشید.
در صورت استفاده در محیطهای کارگاهی، پردود و پرگرد و غبار، در فواصل زمانی منظم دستگاه را جهت سرویس ارسال نمایید.
ریختن مایعات بر روی دستگاه و یا شستشو با آب و مایعات شوینده می تواند به آن آسیب جدی برساند.
لنز دستگاه را با دستمال مخصوص لنز تمیز کنید.
در صورت مواجه شدن با آلارم تعویض لامپ و یا مشاهده کاهش شدت روشنایی، بهتر است ویدئو پروژکتور را سریعا به تعمیرگاه ارسال نمایید.
استفاده از UPS جهت جلوگیری از آسیبهای ناشی از نوسانات برق توصیه می گردد.
تعویض لامپ بدون بررسی کامل دستگاه و سرویس آن ممکن است منجر به تصویری بسیار ضعیف و نامطلوب شده و موجب از کار افتادن زود هنگام لامپ ویدئو پروژکتور خواهد شد.
ویدئو پروژکتور یک دستگاه حرفه ای ست. از تعمیر و سرویس ویدئو پروژکتور توسط افراد و مراکز ناوارد و غیرمجاز جدا خودداری نمایید.