تجهیزات ترجمه همزمان

مشخصات کامل محصول

سیستم ترجمه همزمان ابزاری مفید و کاربردی جهت برگزاری جلسات بین المللی می باشد. با استفاده از این تکنولوژی قادر خواهیم بود تا 64 زبان مختلف را برای شرکت کنندگان در جلسه به صورت همزمان ترجمه نماییم. دارای قابلیت اتصال به دوربین  
از اخبار ما مطلع شوید