نتایج جستجو برچسب : تله مدیسین

TeleMedicine

به پیوند فناوری اطلاعات و پزشکی از راه دور TeleMedicine گفته می شود. از اهداف پزشکی از راه دور به بهبود بیماران، بهبود مراقبت های پزشکی برای نواحی محروم و حتی در دسترس قرار دان امکانات جهت هدایت معاینات خودکار و کاهش هزینه می باشد.

حضور شرکت مهندسی نوآوران تحقیق در نوزدهمین نمایشگاه ایران هلث

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار گردید. شرکت مهندسی نوآوران تحقیق نیز با ارائه محصولات خود در حوزه دوراپزشکی(تله مدیسین) در این نمایشگاه حضور به عمل رسانید. محصولات ارائه شده شرکت مهندسی نوآوران تحقیق شامل پکیج های متنوع تله مدیسین کارت بود که توسط یک سناریوی از پیش […]

چهارمین همایش کشوری مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی

چهارمین همایش کشوری مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی چهارمین همایش کشوری مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی سراسرکشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با حضور مدیران و کارشناسان فناوری دانشگا ه های علوم پزشکی سراسر کشور در هتل دربند مهدیشهر استان سمنان برگزار گردید. در این همایش مشاور وزیر […]

طراحی فرایند آموزش پزشکی در بیمارستان الکترونیک از طریق سیستم ویدئو کنفرانس

طراحی فرایند آموزش پزشکی در بیمارستان الکترونیک تکنولوژی اطلاعات بخش تفکیک نا پذیری از نظام آموزشی است که با تبدیل دانش به عملکرد میتواند موجب ارتقا کیفیت آن شود. این تکنولوژی می تواند چهارچوب مناسبی را برای طراحی نظام آموزشی در اختیار سیاستگزاران قرار داده و از طرفی با فراهم آوردن امکان ارزیابی جامع نیازها […]