نتایج جستجو برچسب : وابت برد الکترونیکی

نصب تخته هوشمند در بانک صنعت و معدن

یکی از ارکان های مهم اقتصادی که جهت سرمایه گذاری های پر بازده و طرح های ریسک پذیر تاسیس می شوند؛ بانک های توسعه ای مانند بانک صنعت و معدن هستند. این بانک ها نقش بسیار تأثیرگذاری روی گسترش تجارت های بین المللی کشور دارند. بانک صنعت و معدن نیز حدود ۳۰ سال پیش به […]