مدارس هوشمند

اجرای طرح دانش‌آموز «فن یار» با هدف مشارکت دانش‌آموزان در توسعه مدارس هوشمند

رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش،...

بیشتر بخوانید