نظر به اختلالات پیش آمده در خطوط تلفن منطقه، لطفا از طریف دکمه واتس‌اپ ، شماره تماس خود را اعلام فرمایید تا کارشناسان با شما تماس بگیرند

نظر به اختلالات پیش آمده در خطوط تلفن منطقه، لطفا از طریف دکمه واتس‌اپ ، شماره تماس خود را اعلام فرمایید تا کارشناسان با شما تماس بگیرند

مدرسه هوشمند چیست ؟

تاریخ انتشار: 2019/05/21

مدرسه هوشمند

بروز تحولات گسترده در زمينـه كـامپيوتر و ارتباطـات، تغييـرات عمـده را در عرصـه هـاي متفاوت حيات بشري به دنبال داشته است. در ساليان اخير فناوري‌هـاي اطلاعـات و ارتباطـات، بيشترين تأثير را در حيات بشريت داشته‌اند. دنياي ارتباطات توليد و اطلاعـات بـه سـرعت در حال تغيير بوده و داده و اطلاعات به سرعت و در زماني غيرقابل تصور به اقصـي نقـاط جهـان منتقل و در دسترس كنندگاناستفاده قرار ميگيرد. بـدون شـك مهمتـرين و در عـين حـال بزرگترين پيشرفت در زمينه فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات بـه ابـداع اينترنـت، برمـي گـردد .
فناوري اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده‌اي را در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي بشـريت بـه دنبال داشته و تأثير آن بر جوامع بشري به گونه‌اي است كه جهان امروز بـه سـرعت در حـال تبديل به يك جامعه اطلاعاتي است. جامعه‌اي كه در آن دانايي و ميزان دسترسـي و اسـتفاده مفيد از دانش،داراي نقش محوري و تعيين كننده است.
فناوري اطلاعات، به عنوان عمده‌ترین محـور تحـول توسـعه و در جهـان منظـور شـده اسـت . كامپيوتري شدن بسياري از امور جاري مـردم، انجـام بسـياري از كارهـاي روزمـره بـانكي بـا استفاده از اينترنت و شبكه‌هاي ارتباطي در منزل، آموزش الكترونيكي و مجازي عدم و نياز به حضور در كلاس‌هاي درس، و توسعه ترويج تجارت الكترونيكي از دستاوردهاي فناوري اطلاعات است و در رفاه و آسايش مردم نقش دارند.
امروزه مديريت دانش در نظام‌هاي اطلاع‌رساني كامپيوتري به صـورت قابـل ملاحظـه مـورد توجه قرار گرفته است. سازماندهي و مديريت دانش و به دنبال آن مـديريت اطلاعـات، نقـش اساسي را در انتقال دانش فردي به دانش سازماني ايفا می کنند.
تعاریف متفاوتی در مورد هوشمند سازی مدارس ارائه شده است اما به زبان ساده به مدارسی که کلیه امور آموزشی و اداری را مبتنی بر فناوری اطلاعات یا فناوری های نوین انجام داده باشند هوشمند گفته می شود.

هوشمند سازی مدارس بحث کاملا جدایی از هوشمند سازی ساختمان و منازل می باشد. با توجه به اینکه حدود 7 سال از هوشمند سازی مدارس می گذرذ این موضوع برای مسئولین و مردم کاملا روشن نشده است. در این مقاله می خواهیم به مباحث و مولفه های مهم در زمینه هوشمند سازی مدارس بپردازیم.

 

 • تدریس

در بحث هوشمند سازی مدارس یکی از فرآیند های مهم و تاثیر گذار  روش تدریس است. فناوری اطلاعات روش تدریس جدیدی را ارائه می دهد با توجه به اینکه روش های یادگیری افراد متفاوت است به همین منظور باید انواع روش های نوین یادگیری و تدریس در کلاس درس اجرا شود.
بعنوان مثال فرآیند یادگیری معکوس که در 10 سال اخیر در دنیا مطرح شده است، در یادگیری معکوس معلم به جای اینکه در کلاس درس شروع به تدریس کند و زمان زیادی از کلاس را بگیرد  از قبل فیلم آموزشی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و دانش آموز روز قبل به جای حل تمرین فیلم آموزشی را تماشا می کند و به کارهای آموزشی می پردازد.

 •  آزمون گیری و ارزشیابی

مبحث بعدی در خصوص آزمون گیری و ارزشیابی می باشد که هم برای دانش آموز باعث اضطراب و استرس و در بسیاری از مواقع آموزگار امکان برگزاری آزمون را ندارد اما در فناوری های نوین آموزشی معلم هر زمان که اراده کند می تواند از طریق بانک سوالاتی که از قبل طراحی شده است آزمون را برگزار می کند و در همان لحظه دانش آموز می تواند سوالات را جواب دهد و در همان لحظه هم  می تواند نمره خود را دریافت کند همچنین دانش آموز در منزل هم می تواند بارها و بارها این ارزشیابی را تکرار کند که این امر باعث تعمیق یادگیری می شود.

 • تولید محتوا

بحث بعدی در خصوص محتوا ارائه شده است، درست است که مرجع آموزش کتاب است اما آیا کتاب تمام محتوا مورد نیاز دانش آموزان را دارد؟ قطعا اینطور نیست، بنابراین معلم باید از منابع دیگر در امر آموزش استفاده کند. در این روش می بایست محتوا الکترونیکی بیشماری طراحی شود.

تجهیزات مورد نیاز در هوشمند سازی مدارس

بحث آخر ابزارهایی است که در کلاس درس استفاده می شود، به غیر از تجهیزات و زیر ساخت اولیه استفاده شده در مدارس و کلاس های درس تجهیزات دیگری از قبیل ویدئو پروژکتور، برد هوشمند، گجت های هوشمند و…  مورد نیاز است که خوشبختانه در برخی از مدارس کشور از این تجهیزات پیشرفته استفاده می شود.

مدرسه هوشمند

مولفه های مدرسه هوشمند

طرح هوشمند سازی مدارس دارای مولفه های است که باید به آن ها پرداخته شود:

مولفه اول: زیر ساخت، زیر ساخت همان تجهیزاتی که مورد نیاز است. یکسری تجهیزات اولیه وجود دارد که در مقاطع بالاتری این تجهیزات پیشرفته تر شده و حتی دانش آموزان و والدین را هم در استفاده از این تجهیزات درگیر می کند.

مولفه دوم: محیط یادگیری، محیطی که باید کلاس آماده شود و دانش آموز و معلم را درگیر کرده است  و محیطی است که معلم  و دانش آموز با هم در تعامل هستند.

مولفه سوم: نیروی انسانی، تا اواخر سال 94 فقط 0.7 درصد معلمان دوره آموزش هوشمند را گدرانده بودند که در سال های بعدی از طریق آموزش مجازی به معلمان آموزش های لازم داده شد.

مولفه چهارم: ایجاد شبکه آموزش ملی، دولت با ارائه طرح هوشمند سازی مدارس به دنبال این است که تمامی مدارس از طریق شبکه هوشمند آموزش ملی  را بوجود بیاورند. این امر به عهده وزارت ارتباطات است که 60 درصد پیشرفت داشته است.

مولفه پنجم: مدیریت یکپارچه مدارس، به این معنی که سامانه ای باشد که همه مدارس بتوانند از طریق آن مدیریت شوند که در سطح مدرسه توسط مدیر در سطح منطقه توسط ریاست منطقه  که تا سطح استان و وزارت خانه  توسط افراد مسئول مدیریت می شوند. که حدود 20 هزار مدارس در این سامانه قرار گرفتند که حدود 18 درصد می باشد.

در حدوذ 13 هزار کلاس درس حداقل تجهیزات هوشمند سازی مدارس نصب شده اند. در سال 91 که آغاز دوره هوشمند سازی مدارس کشور  لقب گرفته شده است قرا بود طی یک برنامه 5 ساله این فرآیند تکمیل شود اما با توجه به مشکلاتی که وجود داشت اختلالاتی در اجرای این برنامه به وجود آمد. با توجه به رشد فناوری در مدارس 5 سال دیگر راهم برای تکمیل این برنامه در نظر گرفته اند.

در برنامه ای که در سال 91 ارائه شد 5 سطح برای هوشمند سازی مدارس در نظر گرفته شده است:

 • نیمه الکترونیک
 • الکترونیک
 • نیمه هوشمند
 • هوشمند
 • هوشمند پیشرفته

که در طرحی که در سال 96 ارائه شد این 5 سطح به 3 سطح کاهش پیدا کرد که تا اواخر سال 96 حدود 25 درصد این 5 سطح رشد داشتند.

تغییر نقش دانش آموزان در آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک و مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم کاربرد فناوری اطلاعات در امر آموزش است. با الکترونیکی شدن آموزش، روش های تدریس و آموزش هم تغییر پیدا کرده است و هم زمان با این تغییر، نقش دانش آموزان هم در مدارسی که از ابزارهای آموزش الکترونیک مانند نرم افزارهای آموزشی زبان و سایر دروس استفاده می‌کنند متحول شده است.
دانش آموزان در این مدارس بجای اینکه فقط نقش یاد گیرنده داشته باشند، یاد دهنده و آموزش دهنده نیز هستند و می‌توانند با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات معلومات خود را افزایش دهند و در اختیار دیگران هم قرار دهند. در این پژوهش سعی شده است تا تغییر نقش دانش آموزان در آموزش الکترونیک در تعدادی از مدارس هوشمند استان سمنان بررسی شود. طی بررسی های انجام شده مشخص شد آموزش الکترونیک باعث شده است تا دانش آموزان هدفمند درس بخوانند.

استان اردبیل رتبه ممتاز کشوری را در هوشمند سازی مدارس کسب کرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از کسب رتبه برتر کشوری در هوشمند سازی مدارس بر اساس ارزیابی‌های کشوری در 18 گروه و آیتم خبر داد .
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، احمد محمودزاده کسب این موفقیت را نتیجه تعامل و همکاری خوب دستگاه‌های تأمین‌کننده زیر‌ساخت نظیر مخابرات و برخی از خیرین در تجهیز مدارس به سامانه هوشمند اعلام کرد و افزود :‌ ما باید با افتخار اعلام کنیم که ظرف دو سال اخیر در هوشمند‌سازی مدارس گام‌های موثر و سریعی را برداشته ایم .
وی در ادامه افزود : در زمینه اطلاع رسانی، تبلیغ و جلب مشارکت حداکثری معلمان و دانش آموزان، فرهنگ سازی طرح هوشمند سازی مدارس شامل برگزاری نمایشگاه ها و اطلاع رسانی، هوشمندسازی مدارس استثنایی ، آموزشگاه، هوشمندسازی مدارس خاص ، غیر دولتی و هوشمند سازی مجتمع های آموزشی و پرورشی موفق به کسب رتبه اول و در زمینه تجهیز مدارس هوشمند و رتبه دوم و توانمندسازی منابع انسانی و برگزاری کارگاه های آموزشی رتبه سوم این جشنواره را به دست آوردیم .
شرکت مهندسی نوآوران یکی از پیشگامان هوشمند سازی مدارس در کشور می‌باشد که با ارائه کل تجهیزات مورد نیاز و ارائه خدمات پیشتیانی در صنعت آموزش کشور کوشیده است.

درنهایت برای هوشمند سازی مدارس به 5عامل اصلی نیازمندیم:

 1. کامپیوتر
 2. دیتا پرژکتور
 3. برد هوشمند
 4. نرم افزارهای تدریس هوشمند
 5. کیت های هوشمند ساز

نصب و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات

بعد از ورود بردهای نسل سوم اینفرارد اینک منتظر کاربردهای نسل چهارم آن که بردهای فرالمسی هستند هستیم ترکیبی از اینفرارد وایرلس و لیزر.
نسل چهارم = بردهوشمند فرالمسی + کلیدهای کاربردی صفحه کلید + اشاره گر لیزری با قابلیت نوشتن
و اینک می‌پردازیم به اینکه که آیا با فقط خرید و تجهیزات مدارس با تکنولوژیهای هوشمند سازی آیا مدارس واقعا هوشمند می‌شود و یا با استانداردهای تبیین شده آموزش و پرورش خروجی ارتباط بین معلمان و دانش آموزان اندازه گیری خواهد شد. چه بسا مدارسی که مبالغ هنگفتی را در راستای این امر هزینه کرده اند ولی با بی تدبیری مدیران و چه بسا معلمان خروجی آنها دانش آموزانی است خارج از این استاندارد.
شرکت مهندسی نوآوران در راستای پیشبرد اهداف تعریف شده نظام آموزشی کشور در کنار ارائه این تجهیزات در زمینه آموزش و ارائه اطلاعات مفید به قشر معلمین بسیار تلاش کرده و نسبت به برگزاری سمینارهای آموزشی هوشمند سازی اقدام نموده است.

اجرای طرح دانش‌آموز «فن یار» با هدف مشارکت دانش‌آموزان در توسعه مدارس هوشمند

رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش، جلب مشارکت دانش آموزان در توسعه مدارس هوشمند را هدف اجرای طرح دانش آموز «فن یار» خواند.
به گزارش سرویس «آموزش و پرورش» ایسنا، یوسف نوری با اعلام اینکه شیوه نامه طرح دانش آموزان «فن یار» توسط مرکز آمار ، فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش وپرورش تدوین و به مدارس کشور ابلاغ شده است ، اظهارکرد: شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و پرورش نسل توانمند جامعه اطلاعاتی، ترویج فرهنگ استفاده مفید و مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ آگاه سازی دانش آموزان در خصوص قابلیت فضای مجازی و شیوه‌های حفظ سلامت و ایمنی در آنان، یاری دادن به معلمان و کادر مدرسه جهت استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و توسعه هوشمند سازی مدارس، تقویت احساس مسئولیت دانش آموزان در نگهداری از تجهیزات فناورانه مدارس هوشمند و استفاده درست از آنها وغیره از جمله ضروریات اجرای این طرح است.
وی با اشاره به اهم اهداف اجرای این طرح تصریح کرد: توسعه بیشتر و بهتر طرح ملی هوشمند سازی مدارس‌،‌ افزایش تعهد و مسئولیت‌پذیری ، خودباوری و اعتماد به نفس دانش آموزان جهت مشارکت در فرایندهای اجرایی مدرسه و آماده سازی آنان برای پذیرفتن مسئولیت‌های آتی،‌ استفاده از توان و ظرفیت عظیم دانش آموزان مستعد و علاقه‌مند در پشتیبانی امور مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند،‌ تلاش برای ارتقای کیفیت آموزش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند با کمک دانش آموزان خلاق و مستعد ( در نقش همیار معلم )، شکل دهی الگوی رفتاری شایسته جهت حضور در فضای مجازی در میان دانش آموزان و…. از جمله اهداف این طرح است.
نوری در پایان خاطر نشان کرد : طرح دانش آموزان فن یار، توسط معاونت پرورشی و فرهنگی ‌در قالب یکی از 15 عنوان طرح «یاران مدرسه» گنجانده شده و توسعه آن در همه مدارس کشور در دست پیگیری می باشد.
گفتنی است، مراسم آغاز به کار دانش آموزان «فن یار» با حضور رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان ادارات کل و مناطق شهرستان های تهران در مجتمع آموزشی ام البنین شهرستان اسلامشهر برگزار و کارت این طرح به دانش آموزان منتخب دوره‌های ابتدایی و متوسطه اهدا شد.

گزارش از وضعیت هوشمند سازی مدارس در ایران دسال 92

در پی پیشرفت سریع تکنولوژی و دگرگونی سریع تجهیزات الکترونیکی، استفاده به روز از این تجهیزات و همگام بودن با آن‌ها تبدیل به یک اصل مهم برای موفقیت در عرصه‌های مختلف زندگی شده است. در میان مکان‌های آموزشی و یادگیری، مدارس به دلیل حجم بالای دانش آموزان و همچنین جامع بودن آن‌ها همیشه جایگاهی ویژه داشته‌اند و از این رو “هوشمند سازی مدارس” یا همان “مدارس هوشمند” تبدیل به امری مهم در راستای همگام سازی تکنولوژی و تجهیزات آموزشی و پرورشی در جهان شده است.
مدرسه‌ یا مجتمع‌های هوشمند به عنوان یکی از مهمترین مسائل نظام آموزشی، یک سازمان آموزشی و پرورشی زنده و یادگیرنده است که در راستای موضوع یادگیری و بهبود مدیریت به صورتی رشد – منظم و دوباره سازی شده است تا دانش‌آموزانِ مختلف را برای زندگی در زمانه اطلاعات و ارتباطات مجهز نماید. مطابق تعریف ارائه شده در سند شیوه‌نامه هوشمندسازی مدارس، مدرسه هوشمند مدرسه ایست که درآن روند اجرای همه فرآیندها اعم از مدیریت، کنترل، آموزش و یادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی، امتحانات و تستها، اسناد دفتری، ارتباطات و ارکان رشد آن‌ها،مبتنی بر فاوا و در جهت رشد نظام آموزشی و تربیتیِ پژوهش محور نوشته و طراحی و الگوسازی شده است.
شرکت مهندسی نوآوران تحقیق هم در سالهای اخیر با ارائه جدیدترین تجهیزات هوشمندسازی مدارس، گام مثبتی در راستای ایجاد مدارس هوشمند و مجهز کردن مدارس با تجهیزات هوشمندسازی در کشورمان برداشته است.
“لابراتوار” ، “سیستم کنفرانس” و “هوشمند ساز-برد هوشمند” از جمله مهمترین تجهیزات هوشمندسازی مدارس می باشند که به طور کامل و با بالاترین کیفیت توسط این شرکت عرضه می شوند.
اهداف عمده‌ی تهیه این طرح عبارتند از:
1. تهیه یک الگوی واحد جهت تجهیز سخت‌افزاری هوشمندسازی مدارس و مجتمع های آموزشی
2. معرفی و مقایسه‌ی تکنولوژی‌های سخت‌افزاری موجود دنیا
بنا بر اطلاعات ارائه شده مرکز آمار و فناوری سازمان آموزش و پرورش کشور بر پایه تقسیم بندی بر اساس مجتمع های روستائی و مراکز آموزشی شهری با مشخص نمودن قالب استاندارد برای هر مقطع آموزشی موارد زیر انجام شده و خواهد شد:
الف – اقدامات انجام شده:

1. هوشمند سازی ۱۱۴۷ مدرسه با حداقل یک کلاس هوشمند
2. واریز کمک هزینه هوشمند سازی به مدارس طی چهار مرحله
3. تشکیل سه جلسه کمیته هوشمندسازی مدارس در استان
4. برگزاری جلسه مشترک با معاونین پژوهش و مالی مناطق و توجیه طرح
5. برگزاری جلسه مشترک با مسئولین فناوری مناطق و توجیه طرح
6. خرید تجهیزات رایانه ای در ۲ مرحله ( تجهیزات IT – تجهیزات هوشمند سازی )
7. انتصاب کارشناس هوشمند سازی مدارس از محل سرجمع پست های اداره کل
8. برگزاری یک دوره ضمن خدمت با عنوان آموزش الکترونیکی برای مسئولین فناوری مناطق جهت آشنایی آنان با نرم افزارهای موجود در زمینه هوشمند سازی و تولید محتوای الکترونیکی
9. برگزاری دوره هوشمند سازی مدارس برای دبیران و کارکنان مدارس
10. تخصیص اعتبار به میزان ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت تجهیز ۱۶۴ کلاس مدارس خاص ( استعدادهای درخشان – شاهد – نمونه دولتی – استثنایی ) در راستای طرح ۲+۲+۲
11. تجهیز ۳۳ کلاس هنرستان فنی حرفه ای در سطح استان به تجهیزات هوشمندسازی
12. برنامه ریزی و تمهید مقدمات راه اندازی پرتال هوشمند سازی مدارس جهت ساماندهی و یکپارچه سازی مدارس و جمع آوری آمار و اطلاعات
13. اعزام کارشناس هوشمند سازی مدارس این اداره کل به دوره کشوری تامین مدرس راهبری هوشمند سازی مدارس
14. تجهیز ۷ مجتمع آموزشی و پرورشی ( در قالب توافقنامه همکاری مابین وزارت آموزش و پرورش و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات)
15. حضور در اولین همایش علمی هوشمندسازی مدارس کشور و راهبرد تحول بنیادین

ب- اقداماتی که در حال انجام است:
1. صدور بخشنامه و تمهید مقدمات برگزاری دوره تامین مدرسی راهبری مدارس هوشمند برای حداقل ۲ نفر از مناطق تابعه
2. تمهید مقدمات جهت شناسایی و دعوت از دانش آموزان ، فرهنگیان ، شرکتها و موسسات غیردولتی فعال در امر هوشمندسازی مدارس ، به منظور شرکت در نمایشگاه مدارس هوشمند جشنواره فناوری اطلاعات وزارت متبوع
3. دعوت از چندین شرکت تولید کننده محتوای الکترونیکی و تجهیزات مدارس هوشمند جهت بررسی تولیدات و محصولات هوشمندسازی و شناسایی و معرفی محصولات و تولیدات تایید شده به مدارس و تهیه استاندارد کشوری ( شرکت مهندسی نوآوران تحقیق یکی از این شرکتهای عنوان شده در صدر تجهیزکنندگان مدارس هوشمند میباشد که در جلسات مزبور با کارشناسان خود نسبت به تهیه این سند ملی به سازمان مربوطه در تهیه اطلاعات علمی و عملی کمک شایانی نموده است)
4. گسترش و توسعه امکانات جانبی پرتال هوشمندسازی مدارس در سه سطح مدرسه ، منطقه و اداره کل و برنامه ریزی به منظور آموزش و اطلاع رسانی نیروها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( در بخش های سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و امنیت … )
5. اتصال ۱۴۴ نقطه ( مدرسه ) به شبکه ملی اطلاعات ( اینترانت ملی ) از بین ۶۶۳ نقطه هدف طرح
6. تجهیز ۵ مجتمع آموزشی و پرورشی دیگر ( در قالب توافقنامه همکاری مابین وزارت آموزش و پرورش و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات)
با تلاشهایی که در سازمان آموزش و پرورش ( فاوا ) صورت گرفته شیوه نامه اجرای مدارس هوشمند در مرداد سال ۹۰ نوشته و ابلاغ گردید.
هدف از تهیه این شیوه نامه نیز موارد زیر میباشد:
ارائه یک تعریف استاندارد از مدرسه هوشمند کشور
معرفی مزایا معایب و بررسی بیشتر طرح ها
بررسی وضعیت بومی کشور در موضوع هوشمند سازی
تبیین اهداف و ضروریات آموزش و پرورش تا رسیدن بوضع مطلوب
آشنائی با چگونگی تغییر مدارس سنتی به هوشمند
بررسی نتایج تغییرات در یاددهی و یاددگیری
ایجاد همسوئی و همگرایی در همه مراحل هوشمند سازی
آشنائی با شاخصهای طرح
ارزیابی و اصلاح فرایند
در این راستا مسئول هوشمند سازی مدارس ژاپن بنام ساچی ایشیو نیز استاندارد تقریبا کاملی را تهیه نموده است که آقای فیض اله زاده آنرا ترجمه نموده و در وب منتشر نموده است تا افراد درگیر این طرح با استفاده از آن بتوانند به اطلاعات مورد نیاز برای هوشمند سازی دست یابند.
در این مطلب عنوان شده است:
برای هوشمند سازی مدارس به چه چیزهایی نیاز دارید؟
برای پاسخ به این سوال کافیست تا نگاهی به تاریخ آموزش و تکنولوژیهای آموزشی تا فهمید جریان آموزش در کلاسهای درس این سه مرحله را طی کرده است:
استفاده از تخته سیاه و بعد وایت برد
روش سنتی با ترکیب پرده نمایش و ویدئو پرژکتور
دو روش فوق باضافه برد هوشمند و اینترنت
البته میبایست به این الگوی آقای ایشیو برنامه محتواسازی و البته معلمان آموزش دیده را نیز اضافه کرد.

آموزش الکترونیک

نظرات معلمان در مورد ابزارهای مناسب هوشمندسازی مدارس

از زبان یک معلم بشنوید: چگونه یک تکنولوژی آموزشی مناسب برای کلاس درسمان انتخاب کنیم؟

انتخاب یک تکنولوژی مناسب برای کلاس درس می تواند یک کار خسته کننده باشد. فرقی نمی کند که شما دنبال یک راهکار سخت افزاری هستید یا نرم افزاری، در هر صورت شما با یک بازار بسیار بزرگ و متنوع روبرو خواهید شد، پر از محصولات متنوع که همه آن ها هم ادعا می کنند که بهترین هستند. و با بودجه محدودی هم که شما در اختیار دارید باید تکنولوژی انتخاب کنید که با سیستم آموزشی شما به بهترین نحو ممکن ادغام شود.
در این مقاله 5 نکته مهم را به شما معرفی می کنیم که باید در انتخاب تکنولوژی آموزشیتان آنها را در نظر بگیرید.
1 – از همکارانتان پرس و جو کنید:
بهترین مشاوران شما برای انتخاب تکنولوژی مناسب می توانند همکاران شما باشند، زیرا آنها شما و شاگردانتان را به خوبی می شناسند و به موضوعات درسی شما هم کاملا اشراف دارند و شاید آنها هم مثل شما تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اند. مسئولان فناوری اطلاعات یک منبع خوب دیگر هستند. شما می توانید پیشنهاد دهید در جلسات هفتگیتان وقتی برای تبادل نظر و انتقال اطلاعات درباره نرم افزارها و برنامه های کاربردی در نظر گرفته شود.
2 – نظرات معلمان دیگر را آنلاین جستجو کنید.
نظرات معلمانی که قبلا از این دستگاه استفاده کرده اند و نظرات خود را به صورت آنلاین منتشر کرده اند نیز می تواند یک منبع خوب برای جستجوهای شما باشد. به دنبال نظرات مفید بگردید و مواظب کاربرانی هم که در نظراتشان فقط بدگویی می کنند باشید. ممکن است آنها در قبال این کار پول دریافت می کنند.
3 – امتحان کنید.
خیلی از کارخانه های ارائه دهنده تکنولوژی های آموزشی محصولاتشان را به صورت یک ماه رایگان ارائه می دهند. شما می توانید از این شانس استفاده کرده و محصولات آنها را امتحان کرده و مقایسه کنید. اگر کسانی را می شناسید که از تکنولوژی های آموزشی استفاده می کنند می توانید از آنها خواهش کنید برای مدتی آن را در اختیار شما قرار دهند تا بتوانید آنها را ارزیابی کنید.
4 – به صورت عملی ارزیابی کنید.
قبل از اینکه خریدتان را انجام دهید 5 درس را انتخاب کنید و با استفاده از تکنولوژی آموزشیتان به صورت آزمایشی آنها را تدریس کنید ، سپس ارزیابی کنید که تکنولوژی فوق چه نکات سودمندی را به کلاس شما اضافه کرده است، شاید همان کاغذ و مداد معمولی برای کلاس شما بهتر باشد. اگر نمی توانید حداقل چند مزیت پیدا کنید که تکنولوژی های آموزشی به کلاس شما اضافه کرده اند، این تکنولوژی به درد شما نمی خورد.
5 – کیفیت پشتیبانی را ارزیابی کنید.
دیگر هیچکس وقت ندارد کاتالوگ های قطور را مطالعه کند. در نتیجه خیلی مهم است که بدانید چگونه از ابتدا از تکنولوژیتان استفاده کنید و بدانید برای گرفتن کمک و ایده های جدید به کجا مراجعه کنید.
شرکت مهندسی نوآوران پیشنهاد دهنده پکیج برد هوشمند با خدمات پس از فروش در ایران است. این شرکت نماینده iboard 82” و iboard 78” با تکنولوژی روز دنیاست.
سایز 78 اینچ آی برد از پر فروشترین بردهای موجود در بازار است.

مشخصات برد هوشمند 78 اینچی:

ابعاد صفحه: “78(1472mm(W)x1145mm(H)x45(D)
شرایط محیطی : درجه هوا (45 الی10-) ، رطوبت (%95-10(
سازگار با تمامی نرم افزارها
امکان اتصال به کامپیوتر بصورت باسیم (USB PORT)
در صورت نیاز به تعمیر، صفحه برد جدا می شود
سازگاری با سیستم عامل Win 2000,XP,Vista,Win 7
امکان استفاده از صفحه برد بدون آزار چشم
سرعت تشخیص صفحه: 120d/s around
وزن : 38 کیلوگرم
ایجاد صفحات کاری نامحدود
امکان بزرگنمایی محدوده معینی از تصویر (Spotlight)
امکان استفاده از قلم و انگشت با استفاده از مادون قرمز
قدرت تفکیک تصاویر: 4096*4096
دقت: 2mm +/-
دارای کلید های میانبر بر روی صفحه جهت دسترسی سریع و آسان به انتخاب قلم وموس و انگشت ، انتخاب صفحات ذخیره شده و….
امکان استفاده از صفحه برد بدون آزار چشم

پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + چهارده =