دانستنی های ویدئو کنفرانس

ده نکته ای که قبل از سرمایه گذاری بر روی ویدئوکنفرانس باید در نظر گرفت

ویدئوکنفرانس

ده نکته ای که قبل از سرمایه گذاری بر روی ویدئوکنفرانس باید در نظر گرفت

  • فرایندهای تجاری
  • سازگاری
  • هزینه ها
  • بخشIT سازمان (شما)
  • کیفیت تجربه
  • ویدئوکنفرانس در برابر وب کنفرانس
  • فناوری های در حال ظهور
  • انگیزش و ترغیب به استفاده از ویدئو کنفرانس
  • پیوند ویدئوکنفرانس با دیگر فناوری ها
  • پیدا کردن مشاور موتمنی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کپچا 85 − 83 =