گارانتی و خدمات ویدئو کنفرانس

دستگاه های ویدئو کنفرانس Aver  دارای 1 سال گارانتی کمپانی تولید کننده محصول می باشد.

دستگاه های ویدئوکنفرانس ClearOne  دارای 1 سال گارانتی کمپانی تولید کننده محصول می باشد.

دستگاه های ویدئو کنفرانس lifesize  دارای 1 سال گارانتی کمپانی تولید کننده محصول می باشد.

شرایط استفاده از گارانتی

شرایط گارانتی ویدئو کنفرانس موارد زیر می باشد :

1-تحت هیچ شرایطی دوربین را به جز ریمومنت کنترل هدایت نفرمایید.

2-درصورت نیاز به جابه جایی حتما با کارشناسان واحد ویدئو کنفرانس شرکت تماس حاصل فرمایید.

3-از قرار دادن کدک ویدئو کنفرانس در رک بدون خنک کننده جدا خودداری فرمایید.

4-شکستن پورت های هر کدام از اقلام دستگاه ویدئوکنفرانس خطای انسانی بوده و شامل گارانتی نمی باشد.

5-دستگاه های Lifesize،ClearOne و AVer دارای یکسال گارانتی می باشند.

درخواست دمو