گارانتی و خدمات ویدئو کنفرانس

دستگاه های ویدئو کنفرانس Aver  دارای ۵ سال گارانتی تعویض کمپانی تولید کننده محصول می باشد.

دستگاه های ویدئوکنفرانس ClearOne  دارای ۲ سال گارانتی تعویض کمپانی تولید کننده محصول می باشد.

دستگاه های ویدئو کنفرانس lifesize  دارای ۱ سال گارانتی تعویض کمپانی تولید کننده محصول می باشد.

شرایط استفاده از گارانتی

شرایط گارانتی ویدئو کنفرانس موارد زیر می باشد :

۱-تحت هیچ شرایطی دوربین را به جز ریمومنت کنترل هدایت نفرمایید.

۲-درصورت نیاز به جابه جایی حتما با کارشناسان واحد ویدئو کنفرانس شرکت تماس حاصل فرمایید.

۳-از قرار دادن کدک ویدئو کنفرانس در رک بدون خنک کننده جدا خودداری فرمایید.

۴-شکستن پورت های هر کدام از اقلام دستگاه ویدئوکنفرانس خطای انسانی بوده و شامل گارانتی نمی باشد.

۵-دستگاه های lifesize دارای یک سال گارانتی ، دستگاه های Clearone دارای دو سال گارانتی و برند AVer دارای ۵  سال گارانتی می باشد.

درخواست دمو