راه حل‌های ویدئو کنفرانس

  • همه
  • ویدئو کنفرانس‌ تک نقطه‌ای
  • ویدئو کنفرانس‌ چند نقطه‌ای
  • USB وب‌کم حرفه‌ای اتاق‌های کوچک ( ۱۰ الی ۱۵ نفر )
  • USB وب‌کم حرفه‌ای اتاق‌های بزرگ ( ۲۰ الی ۳۰ نفر )

مشاوره رایگان با کارشناسان ویدئو کنفرانس نوآوران