راه حل‌های ویدئو کنفرانس

  • همه
  • ویدئو کنفرانس‌ تک نقطه‌ای
  • ویدئو کنفرانس‌ چند نقطه‌ای
  • USB وب‌کم حرفه‌ای اتاق‌های کوچک ( 10 الی 15 نفر )
  • USB وب‌کم حرفه‌ای اتاق‌های بزرگ ( 20 الی 30 نفر )

مشاوره رایگان با کارشناسان ویدئو کنفرانس نوآوران


021 – 42981