سیستم های کنفرانس با قابلیت اتصال به دوربین و آرشیو جلسات

سیستم کنفرانس با سیم