نمونه کارهای ویدئو کنفرانس

People + Content

به نمایش همزمان تصویر طرف مقابل و presentation (ارائه) People + Content گفته میشود، که در این حالت سیستمی که

QoS) Quality of Service)

QoS) Quality of Service) در شبکه های مبتنی بر IP که Packet Network Based می باشد اطلاعات در شبکه به

H265/HEVC

H264 یکی از محبوب ترین استاندارد های ویدئو کنفرانس است که وظیفه فشرده سازی ویدئو ها را دارد. استاندارد H265/HEVC

ANS) Automatic Noise Suppressin)

در محیط اطراف یک جلسه ویدئو کنفرانس ممکن است صداهای ناخواسته ای وجود داشته باشد، فناوری حذف صدا های اضافی

Streaming

Streaming به حالتی گفته می شود که در جلسات بعضی از شرکت کنندگان جلسه فقط بیننده هستند و نیاز به

TeleMedicine

به پیوند فناوری اطلاعات و پزشکی از راه دور TeleMedicine گفته می شود. از اهداف پزشکی از راه دور به بهبود

Clustering

Clustering  به گروهی از سرورها که از طریق به اشتراک گذاری منایع خود، نرم افزار خاصی را اجرا می کنند

Packet

کدک ها برای تبادل اطلاعات داده ها را بخش بندی کرده و به قسمت های مختلف تقسیم می کنند تا

Telepresence

اگر شبیه سازی  محیط جلسه در  هر سمت ارتباط طوری طراحی شود که یکسان باشد و یک جلسه واقعی را تداعی کندبدین

Web Management (مدیریت از طریق وب)

مدیریت از طریق وب  (Web Management) امکان دسترسی به هر نقطه ای در شبکه به ویدئو کنفرانس را فراهم میکند