padss

اجرای آزمایشی دیجیتال ساینیج

برای دریافت نرم افزار به صورت آزمایشی و آشنایی بیشتر با ویژگی های آن، می توانید از دو طریق اقدام نمایید:

۱-تماس تلفنی از طریق شماره ۴۲۹۸۱-۰۲۱ داخلی۴۰۱ و ۸۰۱

۲- ثبت درخواست خود به صورت آنلاین از طریق فرم زیر