padss

اجرای آزمایشی دیجیتال ساینیج

برای دریافت نرم افزار به صورت آزمایشی و آشنایی بیشتر با ویژگی های آن، می توانید از دو طریق اقدام نمایید:

1-تماس تلفنی از طریق شماره ۴۲۹۸۱-۰۲۱ داخلی401 و 801

2- ثبت درخواست خود به صورت آنلاین از طریق فرم زیر