لابراتوار زبان – لابراتوار آموزشی چند منظوره

در مراکز آموزش هوشمند، کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد. ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی موسسات بر جای خود باقی می‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانشجویان یاری می‌رساند. در این موسسات دانشجویان می‌توانند با منابع علمی جهان و اساتید و سایر دانشجویان مراکز دیگر ارتباط برقرار کنند.لابراتوار آموزشی یا لابراتوار زبان این قابلیت را به اساتید می دهد که از جنبه های بصری و سمعی آموزش بهره بیشتر برده و سرعت و کنترل خود را بر آموزش به نحو موثری بالا ببرند.همچنین این امکان را به اساتید می دهد که در یک زمان با چند سطح از دانشجویان تعامل داشته باشد و همچنین دانشجویان تمرکز بیشتری بر محتوی ارایه شده از جانب استاد داشته باشد و بتوانند ارتباطات موثرتری با استاد.از ویژگی منحصر بفرد لابراتوار آموزشی چندمنظوره (لابراتوار زبان) ، تبدیل کلاسهای معمولی کامپیوتر به کلاسهای چندرسانه ای با کیفیت از یک سو، و از سوی دیگر تبدیل لابراتوارهای سنتی زبان به کلاسهای کاملا دیجیتالی زبان می باشد و همچنین با هدف بهره وری بسیار مناسبی از فضا و هزینه بابت چندمنظوره بودن کلاس میتوان اقدام نمود.موارد استفاده از این سیستم در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و آموزشگاه ها و مدارس و در کل در آموزش های مولتی مدیایی اعم از دروس زبان ، کامپیوتر و غیره که نیاز به تعامل استاد و دانشجو بر روی محتوای آموزشی وجود دارد می باشد.همواره برای اساتید و مدیران مراکز آموزشی این سوال مطرح می باشد که چرا باید جهت آموزشهای زبان از سیستمهای مولتی مدیا و یا امکانات لابراتوار استفاده نمود و چرا باید جهت خرید این تجهیزات هزینه نمود .نقطه تمایز در روشهای آموزشی و اثر گذاری آنها میباشد.همچنین میتوان با سیستمهای لابراتوار و مولتی مدیا بخشی از فرآیند آموزش را به سیستمها واگذار کرد که این باعث آزاد سازی وقت و انرژی اساتید جهت فرآیند آموزش و اختصاص وقت جهت هر دانشجو می شود و یا در بعضی از مراکز میتوان با این امکانات تعداد افراد بیشتری را در زمان واحد تدریس نمود که باعث کاهش هزینه ها و افزایش راندمان می شود،در ادامه به چگونگی این امر می پردازیم.

آیا میتوان در یک کلاس معمولی چند سطح را یکجا با محتوی و کارهای گروهی مربط به خود آموزش داد؟

این سوال یکی از تمایزات یک کلاس معمولی با یک کلاس چند رسا نه ای می باشد.با امکاناتی که استاد در این کلاس دارد میتواند همزمان دانش آموزان با چند سطح دانش را در یک کلاس واحد و بدون تداخل با یکدیگرآموزش دهد. همچنین با امکانات ذخیره سازی که این سیستمها دارا می باشند اساتید و دانشجویان می توانند کارهای خود را برروی سیستمها با صدا ی خود ذخیره کرده و جهت آرشیو خود و یا کار درمنزل استفاده نمایند.همچنین اساتید چه از بعد نظارتی و چه در هنگامیکه با سایر دانشجویان کار می کنند ولی همزمان میخواهند کار دانشجوی دیگر را ذخیره کنند از این امکان استفاده می نماید که اینکار در یک کلاس عادی قابل انجام نمی باشد.

اینفوگرافیک برخی از امکانات لابراتوار زبان

Showing all 2 results